{{ getBasketItemCount() }}

Asymmetriske altaner frembringer dynamisk facadeudtryk

Artikel oprettet: 01.01.15

 

I Brændgårdparken i Herning erstatter nye, funktionelle altaner de oprindelige indskudte 1960er-altaner, som inddrages i boligarealet.

Projektbeskrivelse

De oprindelige 1x3 m indskudte altaner i Brændgårdparken var små og mørke og ville gøre bedre gavn som indvendig beboelse. Sådan lød det udbredte beboersynspunkt til et af de indledende beboermøder i forbindelse med moderniseringen af 60er-bebyggelsen. Derfor er ydervæggene nu blevet fremrykket til samme facadeline som resten af blokken og nye, rummelige 9 m2 altaner er i stedet blevet opsat. Ved at blive spejlvendt skiftevis begrænses skyggeeffekten for underliggende altaner, og den tidligere monotont udseende facade tilføres et mere dynamisk og varieret udtryk. Dertil opleves de asymmetrisk fremskudte altaner af beboerne som nemmere at møblere end den klassiske rektangulære form. 

Organisering

Renoveringen af Brændgårdsparken er udbudt som hovedentreprise og entreprenøren har bidraget med ideer til det færdige resultat tidligt i processen. Boligorganisationen Fruehøjgaard sørger for at ’pleje’ håndværkerstaben ved at arrangere sociale events, og dertil er en projektleder fra Fruehøjgaard udstationeret på byggepladsen, hvilket både beboere og håndværkere benytter sig flittigt af. 

Beboerinddragelse

For at sikre ejerskabsfølelsen blandt beboerne er der blevet lagt stor vægt på beboerforslag, hvilket altanerne er et godt eksempel på. Boligorganisationen har ikke deltaget i beboermøderne ud fra den erfaring, at beboere derved kan føle, at alle vigtige beslutninger er taget på forhånd. I stedet har rådgiver og entreprenør fungeret som mellemled, en konstruktion, der har vist sig givtig. 

Erfaring

Ideen til nye, mere funktionelle altaner er udtryk for beboernes initiativrigdom og ejerskabsfølelse i processen. Løsningen har ikke blot givet hver enkelt beboer stor glæde, den har også givet facaden et betydeligt arkitektonisk løft. Altanerne fungerer som en slags små private haver, hvilket ud over størrelsen også skyldes de indbyggede altankasser, som giver hver enkelt beboer mulighed for at sætte et personligt præg på sin altan. På trods af det meget varierede facadeudtryk har hver lejlighed fået den nøjagtig samme altanløsning, hvorved er opnået en fornuftig mængde-pris samt effektiv projektering og udførelse. Helhedsplanen for Brændgårdsparken omfatter udover altan- og facaderenovering bl.a. også lejlighedsmodernisering og opgradering af udenomsarealer og koster alt i alt 133 millioner kr. inkl. moms. Landsbyggefonden har bevilget støttede lån, dog ikke direkte til altanrenoveringen. I 2008 blev et andelsbaseret solcelleanlæg opsat i Brændgårdsparken, læs mere herom ved at klikke på linket under ’tilknyttede projekter’.Facts om projektet

Projektadresse

Brændgårdvej 51
7400 Herning

Hovedområde

Bygning & Bolig

Kategorier

Altan, Bygning & Bolig,

Boligorganisation

Kontakt

Bjarne Krog-Jensen
Fruehøjgaard
Tlf.: 97214344
Email: bkj@fruehojgaard.dk

Boligtype

Familiebolig,

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Antal lejelmål

324

Byggepartnere

Byggeperiode

1 marts 2010 - 01 marts 2013

Del af større renovering

Ja

Mere information

Relaterede projekter

Medinddragelse i Melfarparken, Solceller på andelsbasis er en ren solstrålehistorie,