{{ getBasketItemCount() }}

Samuels Hus – Nyt liv under kirkehvælvet

Artikel oprettet: 14.03.18

 

Mellem 1932 til 2013 var Samuels Kirke Guds hus. Nu har bygningen skiftet navn til Samuels hus og er blevet til 32 ungdomsboliger og 2 familieboliger under kirkehvælvet.

Projektbeskrivelse

Samuels Kirke blev i sin tid opført i 1924-1932 på Thorsgade på Nørrebro. I 2013 blev det besluttet at lukke seks københavnske folkekirker og kirken blev i den forbindelse købt af Boligforeningen VIBO. I den forbindelse er kirken blevet til 34 helt unikke boliger midt i København.

I den eksisterende kirke er der blevet indskudt to betondæk. Boligerne er fordelt over 4 etager – Krypt, Kirkegulv, Pulpitur og Hvælv. På de tre nederste etager har boligerne almindeligt loftshøjde, mens den øverste etage er kendetegnet af sit dobbelthøje hvælvede loft med dertil indrettet hems.

Frem for et renoveringsprojekt er Samuels Hus rettere et transformationsprojekt. Store dele af den gamle kirke er blevet bevaret – noget man ikke er i tvivl om, når man træder ind i bygningen via det gamle våbenhus og kan se helt op til kirkehvælvet. I de tidligere kirkeskib er de høje, slanke vinduer blevet bevaret, men i andre områder af bygningen måtte man tænke nyt.

Fortidens solide håndværk og sans for detaljer er da også blevet et stærkt grundlag for det nye Samuels Hus Kirkens ydre er så vidt som muligt blevet bevaret, mens der tilføres nye værn og trapper, der gør det muligt at opholde sig på de nye terrasser. Indvendigt er der tydelige skel mellem nyt og gammelt i materialevalg, således at man opretholder historien om den oprindelige kirke.

Samuels Hus har opnået energimærket C. Det har ikke været muligt at leve op til bygningsreglementet på dette punkt. Det har kun været muligt at efterisolere indvendigt i bygningen. De nyere materialer, der er på markedet p.t., er ikke levetidsafprøvede endnu, og Byggeskadefonden ser dem som et risikobehæftet byggemateriale. Det har således ikke været muligt at modtage den blanke erklæring om risikobehæftede forhold på indvendig efterisolering, som er påkrævet ved et støtte byggeri. Københavns Kommune har derfor valgt at dispensere fra energikravet.

Organisering

Transformationen af Samuels Hus har været en meget atypisk ombygning, i og med at det er sjældent, at man etablerer nye etager i forbindelse med en ombygning. Desuden kendes der kun få andre eksempler på kirker, der er blevet bygget om til boliger. Det er faktisk første gang i den danske folkekirkes historie, at en kirke er blevet solgt for at skabe boliger. Bgb a.s. har kunnet trække på erfaringer fra ombygningen af Absalonkirken på Vesterbro – nu et medborgerhus – men derudover måtte der gangske enkelt opfindes helt nye løsninger til Samuels Hus.

Et større problem var etableringen af de to betondæk, der skulle inddele kirken i etager. Det var ikke muligt at hejse elementer ind i kirkeskibet, så betondækkende er i stedet pladsstøbt. Udfordringen her var, at understøtningerne står meget tæt; derfor er projektet hele tiden blevet justeret undervejs.

Samtidig med bæredygtigheden har man også haft øje for det fremtidige fællesskab, der kommer til at udspille sig i den gamle kirkes rammer, i form af spændende fællesarealer; der er både plads til fælleskøkken, studiebalkon og andre fællesområder, der opfordrer til socialisering. Samuels Hus’ transformation er på mange måder blevet en innovativ og inspirerende måde at skabe boliger i eksisterende bygninger.

Erfaring

Konceptet er blevet udviklet af arkitekterne Arcgency ApS, mens projektudviklingen er udført af Arkitektbutikken v. Seistrup + Lundgaard C. ApS samt Eduard Troelsgård Ingeniører A/S. Illustrationer er udført af Stan Urup Kaplan.

Som totalentreprenør har bgb a.s. været leder af projekteringen af ombygningen med arkitekt Sophus Søbye Arkitekter ApS og Michael Serritzlew Aps – Rådgivende ingeniørfirma.

Desuden er projektet udviklet i tæt samarbejde og dialog med Københavns Kommune, hvilket har sikret, at projektet har fået en høj kvalitet samtidig med, at der er arbejdet med de udfordringer, som en bygning af denne type har.Facts om projektet

Projektadresse

Thorsgade 65
2200 København

Hovedområde

Arkitektur & Bevaring

Kategorier

Arkitektur & Bevaring, Bygning & Bolig,

Boligorganisation

Kontakt

Iben Lehm
vibo@vibo.dk

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Oprindeligt opført

1932

Antal lejelmål

34

Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse

34 lejligheder á 50 m2

Byggepartnere

Anlægssum (inkl. moms)

48 mio.

Byggeperiode

1 august 2016 - 13 juni 2017